Hypnose og NLP

Hvad er Hypnose?

Hypnose er en tilstand af fokuseret opmærksomhed og som regel, dyb afslapning.  Her er der adgang til det ubevidste sind, hvor de fleste af menneskets udfordringer har sin rod. Gennem vores liv tillægger vi os vaner og overbevisninger, som til tider er uhensigtsmæssige. Disse vaner og overbevisninger lagres i vores ubevidste sind, hvorfra vi handler på dem ganske automatisk, sommetider uden at vi endda er bevidst om det.

I hypnose (også kaldet trance) har du en ændret bevidsthed. Din opmærksomhed er rettet indad og dit ubevidste sind er mere modtageligt for gode forslag og nye overbevisninger. Her kan vi arbejde med de tanker, følelser og den adfærd, du ønsker at ændre. I hypnosetilstanden har du adgang til de ressourcer, du har brug for, for at løse netop dine udfordringer.

Trance er en naturlig tilstand som du kender fra at falde i staver, at dagdrømme, når du er helt optaget af en film, en bog eller et spil eller, når du kører bil og ikke kan huske turen. Du sover ikke, hører alt, er i stand til at tale, i fuld kontrol og du kan til enhver tid komme ud af hypnose.

Hypnoterapi er en af de ældste psykologiske behandlingsmetoder, den er velbeskrevet og bruges af læger, tandlæger m.fl.

Hvad er NLP (Neuro Lingvistisk Programmering)?

Vi modtager gennem vores 5 sanser information fra omverdenen, og har alle vores egen indre repræsentation af den ydre virkelighed. Vi har hver især et unikt ”landkort”,  en model af omverdenen (landskabet). Vores model kommer til udtryk i vores sprog og kropssprog, og skaber ubevidst de tanke- og handlemønstre (eller ”programmer”), vi fungerer efter i vores dagligdag.

Men vores indre landkort er ikke helt som landskabet.  I vores fortolkning af informationer, kan vi komme til at generalise, udelade eller forvrænge, og derved skabe et uhensigtsmæssig landkort. Ved at afdække og udfordre hvor og hvordan vi gør det, kan vi ændre på kortet.

NLP er et sæt værktøjer, der afdækker og åbner op for vores ”programmer”, udfordrer vores tankemønstre, og gør det muligt at skabe nye måder at tænke eller handle på. På den måde bliver landkortet vi navigerer efter,  en bedre fremstilling af vores verden. Det gør, at vi agerer mere hensigtsmæssigt og bedre kan forstå og løse vores problemer.